Viktig information

Nedan finns viktig information för dig som medlem i BRF lyckoslanten

Parkeringsregler

Reglerna för våra parkeringsplatser har uppdaterats. Länk till nedladdning av parkeringsreglerna finns nedan.

Brandskydd

Nedan finns en länk för nedladdning av brandskyddsinformation från MSB(Myndigheten för Skydd och Beredskap). Som bostadsrättsinnehavare är dem två sista sidorna, sida 16-17 viktiga. Utöver detta finns en länk för nedladdning av brandskyddsregler från styrelsen anpassade för vår bostadsrättsförening.

Serviceläge

Om någon från exempelvis HSB behöver åtkomst till din bostadsrätt när du inte är hemma så skall låset ställas i s.k. serviceläge så att de kan komma in. Nedan finns information om hur du gör detta. 

Uterum

Nedan finns en länk för nedladdning av information och regler kring uterum och altaner.

Välkomstbrev

Här är en länk till föreningens välkomstbrev med viktig information till nyinflyttade i bostadsrättsföreningen.

Stadgar

Nedan finns en länk för nedladdning av föreningens stadgar i PDF-format. fr.o.m 2017-08-22.

Trivselregler

Nedan finns en länk för nedladdning av föreningens trivselregler fr.o.m. 2017-05-02

Värme

Nedan finns en länk för nedladdning av information om hur det luftburna värmesystemet fungerar i våra bostadsrätter. Informationen är framtagen av NCC.

Kolfilter till köksfläkten

Vi är rekommenderade av tillverkaren av våra köksfläktar, Electrolux, att byte av kolfilter i köksfläkten genomförs ca 2 gånger/år. Nya filter finns att beställa på Electrolux hemsida och tillvägagångssättet vid byte beskrivs i bopärmen. 

Observera, för att läsa ovanstående filer krävs ett program som hanterar .pdf-filer som exempelvis Adobe Acrobat Reader.

Övrig information

Här under hittar du övrig information som kan vara viktig för dig som medlem i BRF lyckoslanten

Svar från NCC på vad som gäller vid åverkan på den yttre fasaden samt infästning av markiser.


Information om balkongskydd som t ex vilka man kan kontakta samt vilka färger som är godkända av styrelsen.

Instruktioner för hur du själv gör en återställning av golvvärme som en första åtgärd om denna slutar fungera.