Vår styrelse

Nedan hittar du information om varje styrelsemedlem samt deras huvudsakliga ansvarsområde och kontaktuppgifter.

Likki Paajanen

Ordförande

  • likki.paajanen@telia.se 

Ylva Löfgren

Sekreterare

Hanna Sikström

Ordinarie styrelseledamot

Birgitta Engberg

Ordinarie styrelseledamot

  • biaeng55@gmail.com

Oscar Mejia

Suppleant

Intresserad av att sitta i styrelsen?

Kontakta valberedning:

Johan Öman: rodney7412@gmail.com 

Ida Boman: contact.ida.boman@gmail.com