Info om byte av bredband 2020

Övergång till Umeå Energis Kundportal för bredband

Vi gör detta för att Umeå Energi har sagt upp föreningens avtal inkluderande tillgång till nätet/fibern + A3 + Viasat. Vår förening har istället erbjudits en portallösning som vi har accepterat.


Torsdagen den 12 november, mellan 10 och 16, kommer Umeå Energi att ansluta/uppdatera vår förening till Öppna stadsnätet och därmed får vi tillgång till deras kundportal. Detta arbete utförs i föreningens undercentraler, inte i enskilda lägenheter. Under arbetets gång kommer inte TV och internet fungera. När arbetet är klart kan du via kundportalen https://forening.ume.net beställa bredband (internetleverantör) och IP-TV.


Din beställning av bredband och TV måste du göra på plats i din lägenhet.


Så här gör du:

För att bredbandet ska fungera när utrustningen har utbytts behöver du starta om din fiberkonverter som finns i ditt elskåp.


1. dra ut strömkabeln 2. vänta några sekunder 3. koppla in kabeln igen


Mer informationsmaterial från Umeå Energi bifogas.
Vid frågor kontakta Umeå Energis kundservice på telefon 090-16 00 20 eller mejl kundservice@umeaenergi.se

Gäller det funderingar kring tjänsteleverantörernas tjänster kontaktas leverantören direkt.

Kontaktuppgifter till alla leverantörer finns i kundportalen.

//Styrelsen

Välkomstbrev föreningsportal                Checklista installation...