Bra att veta

Bra att veta...


Andrahandsuthyrning

Önskar du hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens godkännande. Tänk på att det är fortfarande du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för lägenheten, och att månadsavgifter betalas in. Blankett för andrahandsuthyrning finner ni i HSB-portalen.

Anslagstavla

På carportsväggen mittemot lekplatsen finns en anslagstavla där viktig och nyttig information publiceras. Samma information finns även på vår hemsida

www.brf-lyckoslanten.se

Badrum

Våra badrum är egna självständiga moduler med metallhölje. Därför ska en fackman kontaktas om man vill göra förändringar som kräver borrning eller åverkan på väggarna.

Barnvagnsförråden

Barnvagnsförråden är endast för barnvagnar och pulkor - inga andra saker. De kommer med jämna mellanrum att fraktas till återvinningscentralen.

Brandvarnare

Brandvarnaren är den boendes ansvar. Blinkar den och ger "pip"-ljud är det dags att byta batteri.

El-stolpe.

Information hur man ändrar tiden i motorvärmarstolpen finns i Bopärmen.

Entréerna i fyrvåningshusen

Det är viktigt att allmänna utrymmen hålls fria från egna tillhörigheter då dessa utrymmen fungerar som utrymningsvägar.

Felanmälan

Felanmälan görs till HSB: 010-303 20 00, eller via HSB-portalen eller via e-post: kundservice.norr@hsb.se

Vitvaror felanmäls direkt till Electro-service på telefonnummer 0771 - 76 76 76

Gästparkering

Parkering med handikappsymbol används som gästparkering. Det finns fem handikapparkeringar som kan användas som gästparkering; en i den nedre carporten, en vid Lyktvägen 14, en vid Lyktvägen 18, en vid Lyktvägen 28 och en vid Lyktvägen 2. Gästparkeringar är till för besökare och inte för våra boende. Parkeringstiden på dessa är 24h.

Imma på fönstren

Vi har sk energieffektiva fönster vilket innebär att rumsvärmen inte strålar ut till det yttre glaset. När det är kallt och stjärnklart sjunker temperaturen på det yttre glaset under lufttemperaturen och kondens bildas. På vintern kan iskristaller bildas på av samma anledning. Detta händer oftast under augusti-oktober och någon enstaka gång under våren. Man kan minska fenomenet om man håller fönstren rena. Mer information i Bopärmen.

Lägenhetsnummer

Alla bostadslägenheter ska enligt Riksdagsbeslut ska ha ett lägenhetsnummer. Du som bor i 4-våningshusen har ett 4-siffrigt nummer som du ser i din brevlåda och längst upp på lägenhetsdörren. Du som bor i 2-våningshusen har en egen unik adress och har därför inget nationellt lägenhetsnummer.

Montering på fasaden

Alla typer av konstruktioner som resulterar i yttre åverkan på fasaden är ej tillåtna Gäller all typ av infästning för såväl lampor som markiser. För mer information se under viktig information och underrubrik övrig information.

Nycklar

Vi har ingen huvudnyckel i vår förening. Behöver servicepersonal/hantverkare komma in när boende inte är hemma ska ytterdörrlåset sättas i Serviceläge.

För extra nycklar vänder du dig till HSB (Skolgatan 58, 903 27 Umeå) med hjälp av legitimation erhåller du en rekvisition till BBGruppen (Spårvägen 8, 901 31 Umeå) som tillverkar extra nycklar mot betalning.

Parkering

Önskar man parkering vänder man sig till HSB. I mån av plats kan man hyra en andra parkering på korttidskontrakt. Lyktvägen har förutbestämda parkeringar och måste avsägas om man ej vill ha dessa. Alfens Allé får ansöka parkering, vanlig plats eller carport. Det är kö till carportsplatser.

Serviceläge

Sophantering

Vi har inga soprum utan matavfall och hushållssopor läggs i de tre par sopstationer som finns på området. Vi betalar kilo pris för våra sopor som hämtas en gång i veckan. Matavfallspåsar hittar du i förrådet vid Lyktvägen 4A, dörren är väl markerad. Lägenhetsnyckeln passa i låset. I detta förråd får inga privata saker förvaras.

Tidningar, glas, metall, plast och pappersförpackningar lämnas vid återvinningsstationerna, den närmaste finns vid Näckens väg mot Tomtebovägen.

Internet, Tv och Telefoni

Brf Lyckoslanten är ansluten till stadsnätet som ägs av Ume.net. Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal på IP-telefoni/bredband/TV. IP-telefoni och bredband levereras av A3 med en hastighet på 100/100Mbit/s. TV tjänsterna levereras av Viasat. Dessa tre tjänster ingår i månadsavgiften tom oktober 2020. Därefter kommer föreningen betala endast bredband via Umeå energins stadsnät Ume.net.

TV-boxen och tillhörande kort tillhör lägenheten och ska därmed lämnas kvar vid eventuell försäljning.

Ringklocka

Om din ringklocka inte fungerar så kontrollera batteriet. Instruktioner finns i Bopärmen.

Sandning

Vid 2-våningshusen ansvarar de boende själv för sandning vid entréerna och trapporna och ca en meter från förråden.

Snöröjning

Vid 2-våningshusen ansvarar de boende själva för snöröjning vid sina entréer och parkeringsplatser. Vid andra parkeringsplatser ska de vara minst två bilars lucka innan entreprenören tar bort snön. Detta av försäkringsskäl.

Balkongerna ska snöröjas av fuktskadeskäl för att snön blir väldigt tung vid töväder.

Terrasserna ska snöröjas för vid töväder finns en risk att taket och väggarna av de underliggande förråden skadas.