Välkomstbrev

Välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Lyckoslanten


Vår bostadsrättsförening Lyckoslanten består av 71 lägenheter från ettor till fyror. 24 lägenheter i två-våningshusen vid Lyktvägen och 47 i 4-våningshusen vid Alfens Allé.


På vår hemsida kan du läsa om föreningen; nyheter, stadgar och trivselregler. Där finns också kontaktinformation till styrelsemedlemmar, kundtjänst och felanmälan samt viktig information om brandskydd: www.brf-lyckoslanten.se

Kom gärna med förslag vad vi ska lägga på hemsidan.

Styrelsens e-postadress: brflyckoslanten@gmail.com


Ca en gång i kvartalen ger styrelsen ut ett informationsbrev där du kan läsa om aktuella och viktiga händelser. Informationsbrevet skickas till din e-postadress och läggs på hemsidan. 

Meddela styrelsen din e-postadress via styrelsens e-postadress brflyckoslanten@gmail.com.


I din lägenhet ska det finnas ett Bopärm där information om föreningen och om din lägenhet finns samlad. I och med att den inte uppdateras i pappersform finns den nyaste informationen på vår hemsida:

www.brf-lyckoslanten.se


Styrelsen


Bra att veta:


Bredband/TV/IP-telefoni

Brf Lyckoslanten är ansluten till stadsnätet som ägs av Umenet. Föreningen har tecknat ett kollektivt avtal på IP-telefoni/bredband/TV. IP-telefoni och bredband levereras av A3 med en hastighet på 100/100Mbit/s. TV tjänsterna står Viasat för. Dessa tre tjänster ingår i månadsavgiften tom 12. november 2020. Därefter kommer vi ansluta oss till Umeå energis Umenet och portal där du kan välja internetleverantör och TV-leverantör. Föreningen betalar bredbandsanslutning. Boende betalar för internet och TV-utbudet.

Elavtal

Du gör anmälan till Umeå Energi: 090-16 00 20 eller via deras hemsida umeaenergi.se

Fasaden

Man får inte skruva eller fästa något i fasaden (t ex markiser, balkongskydd, blomlådor etc).


Felanmälan/Kundservice

Felanmälan och upplysningar om löpande fastighetsskötsel görs via

HSB-portalen eller via e-post: kundcervice.norr@hsb.se

eller via telefon: 010-303 20 00

Även akuta fel efter kontorstid anmäls till 010-303-20 00 (då kopplas samtalet till Securitas).

Felanmälan om vitvaror görs direkt till Electroservice: 0771-76 76 76


Försäkring

Föreningen har tecknat sedvanlig fastighetsförsäkring där bostadsrättstillägg ingår för respektive lägenhet. Men boende ska teckna en vanlig hemförsäkring.

Förvaltning

Föreningen har avtal med HSB med uppdraget att sköta föreningens administrativa, ekonomiska och tekniska förvaltning.

Namnskylt på postlådan

Du kan anmäla namnförändring till HSB: kundservice.norr@hsb.se

eller via telefon: 010-303 20 00

Nycklar

Det finns ingen huvudnyckel dvs en nyckel som kan öppna alla lägenhetsdörrar. Behöver en serviceperson komma in och du inte är hemma, ska du lämna ytterdörren i sk service-läge. (Instruktion finns i Bopärmen) Skulle du låsa ut dig så vänder du dig till HSB där du kan med hjälp av legitimation erhålla rekvisition till BBGruppen som kan tillverka extra nyckel mot betalning. Efter kontorstid vänder du dig till en låssmed med jourverksamhet som får borra upp låset. Därefter kontaktar du HSB för rekvisition för nya nycklar. Kostnader för detta betalar du själv.

Serviceläge - Information finns också i Bopärmen.


Parkeringsplats

Parkeringsplats sökes hos HSB via e-post: kundservice.norr@hsb.se

eller via telefon: 010-303 20 00. Till carportsplatser är det kö.

El-stolpeplats kostar 250kr/månad. Carport 350kr/mån.

Renovering

Om du tänker renovera eller göra större förändringar i din lägenhet så är det viktigt att du går igenom våra stadgar och trivselregler samt kontrollerar i Bopärmen om vad du får och inte får göra. Styrelsen ska alltid informeras och arbeten skall vara fackmannamässigt utförda.

Sophantering

Vi har inget speciellt soprum utan matavfall och hushållssopor läggs i de tre par sopkassunerna som finns på området. Matavfallspåsar hittar du i förrådet vid Lyktvägen 4A.

Vakin hämtar våra sopor en gång i veckan.

Tidningar, glas, metall, plast och pappersförpackningar lämnas vid återvinningsstationerna, den närmaste finns vid Näckens väg mot Tomtebovägen.

Mer information finns på fåt hemsida www-brf-lyckoslanten.se under rubriken Bra att veta.